Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

- Hợp Tiến là xã nội đồng nằm ở phía tây cách thị trấn Đông Hưng khoảng 5 km, phía Bắc giáp Mê Linh, Phía Nam giáp xã Phú châu và Minh châu, Phía Đông giáp xã Phong Châu, phía Tây giáp xã Chương Dương và Lô giang. Xã có diện tích đất tự nhiên là 347,8 ha. Với trên 4.565 nhân khẩu và 1453 hộ gia đình được phân bố đều trên địa bàn dân cư ở 5 thôn. Đảng bộ xã có 259 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ trong đó có 5 chi bộ thôn và 4 chi bộ chuyên môn. Trong xã có 2 ngôi chùa được xếp hạng di tích văn hóa cấp Tỉnh, một nhà thờ chính và 2 nhà thờ họ lẻ thuộc giáo xứ Nam Lỗ, một ngôi đình và 17 ngôi miếu thờ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Bộ và sự quản lý của chính quyền, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn ổn định và giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân không ngừng được cải thiện đi lên. Năm 2019, tổng thu nhập toàn xã đạt 197tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng người/năm. Tỷ lệ hộ khá, hộ giầu đạt 87%
-Tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều là 1,49 %. Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa đạt 92 %.Trải qua giai đoạn lịch sử nào người dân Hợp Tiến vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương thêm văn minh giàu đẹp, nhân dân lương, giáo luôn sống đoàn kết “tốt đời, đẹp đạo, mưu cầu hạnh phúc”. Đặc biệt ngày nay, trong thời kỳ hội nhập với nhiều thời cơ và thách thức đan xen nhưng các thế hệ người dân Hợp Tiến vẫn nối tiếp truyền thống quý báu của quê hương tích cực đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa, trường mầm non, trường tiểu học đều đạt chuẩn quốc gia. Công cuộc xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Đến nay Hợp Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, tháng 01 năm 2019 xã Hợp Tiến đã vinh dự được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông Thôn Mới.