ĐÌNH THỔ KHỐI
Ngày 30/05/2020

Theo sử sách lưu tại viện Hán nôm ngôi Đình thổ khối được xây dựng từ năm 1858 đến nay đã trên 160 năm. Ngôi đình là nơi sinh hoạt tâm linh, là nơi cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu của nhân dân trong xã. Ngôi đình còn là nơi hội họp bàn bạc rào làng kháng chiến trong những năm kháng chiến chống pháp. Đặc biệt hơn là nơi làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình sơ tán về trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước. Do xây dựng quá lâu cùng với thời gian ngôi đình đã xuống cấp và được nhân dân tôn tạo lại năm 2017 khang trang đẹp đẽ. 

Tin liên quan