Chùa thổ khối
Ngày 09/06/2020

Chùa thổ khối xã Hợp Tiến theo cổ vật còn lưu lại tại chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ XV. Đến năm 2010 chùa được UBND tỉnh Thái Bình công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

Tin liên quan