Thôn tân hòa
  • Nguyễn Văn Tùng

    Chức vụ:Trưởng Thôn Tân Hòa

    SĐT: 0396511224

  • Nguyễn Huy Hòa

    Chức vụ: PhóTrưởng Thôn Tân Hòa

    SĐT: 0366989397