Trạm y tế xã
  • Phạm Thị Hiền

    Chức vụ:Trạm Trưởng trạm y tế

    SĐT: 0906850333

  • Phạm Thị Thùy Linh

    Chức vụ: Nhân viên y tế

    SĐT: 0977692853