BCH quân sự xã
  • Nguyễn Văn Cường

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng ban CHQS

    SĐT: 0386703383

  • Phạm Văn Bình

    Chức vụ:Phó Chỉ ban CHQS

    SĐT: 0981742662