Công an xã
  • Hoàng Đức Kha

    Chức vụ:Trưởng Công an xã- Đại úy

    SĐT: 0986525569

  • Ngô Thế Cự

    Chức vụ:Phó trưởng Công an xã-Trung tá

    SĐT: